PRZYJACIELE
Rejony
2012-03-25
Nasze Skały w Ciężkowicach
“Nasze Skały” wykonały kolejny ważny krok w celu powrotu wspinaczy do rezerwatu Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach. W dniu 21 marca 2012 r. złożyliśmy oficjalny wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o udostępnienie do wspinaczki skał rezerwatu. Skamieniałe Miasto to jeden z najważniejszych polskich rejonów bulderowych, a jednocześnie rezerwat przyrody, w których chronione są rzadkie gatunki mchów i porostów oraz cenne struktury geologiczne.

W uzupełnieniu notatki o działaniach dostępowych Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” w rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach naszeskaly.pl/pages/posts/-nasze-skaly–staraja-sie-o-skamieniale-miasto-w-ciezkowicach-81.php informujemy, że w dniu 21 marca 2012 r. złożyliśmy oficjalny wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Krakowie o udostępnienie do wspinaczki skał rezerwatu .

Część merytoryczną wniosku przygotowali dr Miłosz Jodłowski z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Włodzimierz Porębski – dyrektor operacyjny „Naszych Skał”, w przygotowaniu załączników oraz w wizjach lokalnych i spotkaniach w Ciężkowicach bardzo pomogli nam Tomkowie – Oleksy i Mazur.

W nawiązaniu do złożonych propozycji Dyrektor RDOŚ, Pani Bożena Kotońska, zaprosiła nas do udziału w posiedzeniu Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody, która odbędzie się w połowie kwietnia, i na której mamy zaprezentować swoje propozycje i odpowiadać na ewentualne zapytania członków Rady.

Korzystając z okazji, i mając na uwadze okres rozliczeń dochodów za 2011 rok, zwracamy się z prośbą o wsparcie 1 % podatku (w formularzach PIT należy wpisać nr KRS 0000084062, a jako cel szczegółowy wpisać „Nasze Skały”). Prosimy też o inne formy wsparcia – np. „10 zł na Nasze Skały”.

Za wszelką pomoc – datki finansowe i niefinansowe, oraz dobre słowa bardzo dziękujemy, i obiecujemy, że nie zostanie ona zmarnowana.

Poniżej prezentujemy podstawową treść wniosku:

Polski Związek Alpinizmu, Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” zwraca się z wnioskiem o udostępnienie do wspinaczki skalnej niektórych skał rezerwatu przyrody „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach.

Biorąc pod uwagę cechy środowiska przyrodniczego i walory krajobrazowe rezerwatu przyrody „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach, jak również aspekty historyczne, wnosimy o wyznaczenie miejsc, w których dopuszczone będzie uprawianie wspinaczki skalnej, z następującymi ograniczeniami:

1. Na terenie całego rezerwatu „Skamieniałe Miasto”:

a/ dopuszcza się wyłącznie uprawianie bulderingu (wspinaczki na niewielkie formy skalne bez użycia liny),
b/ dopuszcza się używanie magnezji (uwodniony hydroksywęglan magnezu) i innych środków polepszających tarcie, pod warunkiem oczyszczenia powierzchni skały po ukończeniu wspinaczki,
c/ wprowadza się całkowity zakaz instalowania stałych punktów asekuracyjnych, w tym kotew wklejanych (ringów) i kotew rozporowych oraz wbijania szczelinowych haków skalnych,
d/ wprowadza się zakaz modyfikacji rzeźby w obrębie ścian skalnych, a w szczególności wykuwania chwytów,
e/ wprowadza się zakaz uprawiania wspinaczki bezpośrednio po opadach deszczu, a także w innych sytuacjach, gdy powierzchnia skały jest wilgotna.

2. Do uprawiania bulderingu dopuszcza się następujące ostańce skalne (szczegółową lokalizację stref proponowanych do dopuszczenia zamieszczono w załączniku nr 1):

a/ bez ograniczeń czasowych: Czarownica, Ratusz, Piramidy
b/ w okresie od 15 września do 15 maja: wybrane ostańce w Grupie Borsuka – Orzeł (Ryba), Pieczarki (Mała Baszta i Flakon), Jajo Żółwia, Pianino, Piekiełko (Grzybek), Żółw, Niedźwiedź, Dzik, Filarki Borsuka, Borsuk)

 

Z poważaniem

Włodzimierz Porębski

Dyrektor Operacyjny
Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”
Polski Związek Alpinizmu

Komentarze
Dodaj komentarz
 

kontakt | współpraca
Copyright 2024 bouldering.pl & GÓRY
goryonline
bouldering
jura
nieznane tatry